Future Focus

Mensen maken de stad, vrouwen het verschil

 

Een knipoog naar één van de Almere Principles, maar in het kader van het jaarthema 2022 ook één met een boodschap. Almere werd ontworpen vanuit de gedachte dat als je met blanco pagina start bij het ontwerpen van een stad, in dit geval Almere, er een ideale stad zou ontstaan. Een inclusieve stad, met licht, lucht en woon- en werkruimte voor iedereen. Terugblikkend zijn er weeffouten te herkennen; gelieerd aan de tijdgeest. Historisch Almere is het vertrekpunt van waaruit we breder uitzoomen (cultureel- en gender georiënteerd) in een poging de gaten in de canon van Almere te vullen.

De avond stond onder leiding van Sophie Stravens en kreeg nog meer kleur door de aanwezigheid van  deskundigen: Linda Vlassenrood (curator tentoonstelling Maak Stad Almere), Evelien Pieters (architect en partner in Wiki Women Design Vlaanderen), Tineke Lupi (programmamanager Vernieuwend Wonen bij Gemeente Almere), Anita Lantermans (peetmoeder van Almere) en Jolijn Valk (architect-directeur Urban Echoes & lid welstand gemeente Almere).

Onze gasten reflecteerden op de historische ontwerp- en werkcultuur van Almere en vergelijken die met de huidige praktijk. Met welke blik kijken de tafelgasten naar de stedelijke ontwikkelingen van nu? Hoe kunnen steden worden ontworpen waar iedereen tot zijn recht komt of ligt de inclusieve stad nog ver in het verschiet? Wie geeft de stad vorm, vanuit welk perspectief en hoe wordt de stad gebruikt? Uit diverse onderzoeken blijkt dat vrouwelijke rolmodellen schaars zijn en dat er sprake is van gaten in de geschiedschrijving. Wat is daarvan de oorzaak en hoe kunnen we dat herstellen? Kortom, een avond die bijdraagt aan inzicht en bewustwording in de complexe problematiek van stedenbouw, maar tevens probeert te doorgronden waar verschillen gemaakt kunnen worden.   

DIT WAS EEN PROGRAMMA VAN: VROUWEN MAKEN DIE STAD

In 2022 zetten we vrouwen in de architectuurwereld in de spotlight. Helaas zijn er nog heel veel vrouwelijke ontwerpers die onzichtbaar zijn en dat heeft consequenties. Rolmodellen zijn nodig voor de volgende generatie; zij kunnen inspireren en motiveren.

De maatschappelijke discussie over de dubbele standaard, het onderwaarderen van bijdragen van vrouwen, machismo in architectuur en het feit dat we in Nederland een groot aantal vrouwelijke ontwerpers hebben die wereldwijd aanzien genieten, zijn de aanleiding om deze vrouwen een eigen podium te geven.

De stem en het werk van vrouwen in de gemaakte omgeving zijn in 2022 het centrale thema. Bij Kunstlinie liggen diverse bestuurlijke, inhoudelijk en uitvoerende taken in handen van vrouwen. Door het goede voorbeeld te geven en weg te bewegen van traditionele, stereotype verhoudingen, is Kunstlinie een organisatie zonder glazen plafond en mogelijkheden voor vrouwen.