4 oktober 2022

Statement naar aanleiding van publicaties rondom kunstwerk Jean Michel Basquiat

Via verschillende media is discussie ontstaan over het kunstwerk ‘Nancy, the red work’, dat onderdeel is geweest van onze  tentoonstelling Shapeshifters (5 februari t/m 31 juli 2022).

Discussies over de ‘echtheid’ van beeldende kunst zijn van alle tijden, van Rembrandt, tot Appel en Banksy. En in het verlengde daarvan ook over de waardering van beeldende kunst, zowel in the eye of the beholder alsook in klinkende munt. Als kunsthal doen wij voor zover mogelijk vooraf herkomstonderzoek naar kunstwerken die wij tentoonstellen, waarbij we moeten rekenen op de specialisten die wij daartoe consulteren.

Hoewel de echtheid van kunst vaststellen niet een exacte wetenschap is, is het goed af te gaan op bronnen waarvan we kunnen stellen dat zij de beste inschatting kunnen maken, ook als dat een wijziging ten opzichte van een eerdere aanname inhoudt. In het geval van het werk van Basquiat is die bron Al Diaz. Inmiddels heeft Al Diaz inderdaad een uitspraak gedaan over de echtheid van het werk. Zijn positie is niet makkelijk, als zijnde niet alleen kenner, maar ook vriend van Basquiat. Kunstlinie respecteert zijn oordeel over het werk van Basquiat.

Het is voor alle betrokken partijen belangrijk om stil te staan bij hun rol in dezen en daar transparant over te zijn, om voor zover het kan dit soort situaties te voorkomen. Wij gaan discussies niet uit de weg, maar hechten daarbij wel aan basisspelregels zoals zorgvuldigheid en transparantie, zoals deze bijvoorbeeld ook voor de onderzoeksjournalistiek van toepassing zijn. Met uitspraken doen zonder gegrond onderzoek, helpen we de kunstsector niet vooruit.

Voor Kunstlinie is het een geruststellende gedachte dat wij normaal gesproken voornamelijk met levende kunstenaars – en dus primaire bronnen – werken, of stukken tonen uit het bezit van grotere musea, en dit dus een uitzonderlijke situatie voor ons zal blijven.

Wilt u naar aanleiding hiervan contact met ons opnemen of reageren?
Stuur dan een email naar [email protected] – Corporate Communicatie Kunstlinie

Ontvang het laatste nieuws in de mail