educatie architectuur stadsforum
ANBIHero image

ANBI

Kunstlinie heeft de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat Kunstline erkend is als goed doel. Bijdragen aan onze stichting zijn zowel voor bedrijven als particulieren fiscaal aantrekkelijk. De belastingdienst stelt duidelijke voorwaarden aan ANBI instellingen, zoals het publiceren van een aantal gegevens op internet.

Financiële verantwoording

Jaarcijfers 2019

Directie

Mevrouw A.B. Strating, MBA & MBI

Leden Raad van Toezicht

Mevrouw mr. M.C.M. Huisman, manager HR Flevoziekenhuis, lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer, voorzitter

Mevrouw L.M. Bouwmeester, eigenaar Rederijk

De heer A.W.E. Klapwijk, eigenaar Tatatataa marketingadvies

De heer M. Pol, senior-adviseur bij Lysias Advies

Mevrouw M. van der Valk, zakelijk leider PlayBack

Overige gegevens gerelateerd aan de ANBI-status van Kunstlinie zijn te vinden op de website federatie cultuur.

Ontvang het laatste nieuws in de mail
Aangemeld