Tolerance Test

In deze grote tekeningen − sommige meer dan 3,5 meter hoog − verbeelden grillige en flamboyante mens-dierwezens actuele maatschappelijke thema’s zoals ongelijkheid, macht, consumentisme, erotiek, status en identiteit. Tolerance Test brengt beeldende kunst anders − theatraler, verhalender en diepgaander − voor het voetlicht. De theatrale tentoonstelling test de tolerantie van het publiek: in hoeverre kan het de ongelijkheid in de huidige samenleving, die Schleiffert in haar large drawings toont, nog onder ogen zien?

Je kunt Tolerance Test bezoeken als tentoonstelling, met de Rotterdamse topactrice Romana Vrede als verteller, en op 30 juni als voorstelling bekijken, met een monoloog van actrice Kimberly Agyarko.