Play the City

We bevinden ons in Nederland in een wooncrisis. Een complex probleem, met een veelheid aan uitdagingen zoals te weinig starterswoningen, de betaalbaarheid ervan en hoe de woning bij de woonbehoeften van de gebruiker past. Dit probleem vraagt om een creatieve, frisse blik op de bestaande woningvoorraad. Want: is er nou alleen een tekort aan woonruimte, of zetten we de bestaande huizen niet slim genoeg in?

Kangoeroewonen is een concept uit Scandinavië waarin meerdere generaties samenleven onder één dak. Kunstlinie en Play the City zijn benieuwd naar de interesse voor het concept van multi-generationele kangoeroewoningen in Almere. Zouden Almeerders hiervoor openstaan? Wat zouden de voorwaarden zijn? En welke hulp hebben zij hierbij nodig?

Play the City maakt dit proces zo leuk mogelijk door hun beproefde serious gaming methode: geen droge gesprekken met taaie kost die moeilijk te begrijpen is, maar een speelse manier om het gesprek te voeren waardoor iedereen kan meepraten. Kangoeroewonen036 verzamelt potentiële deelwoningen en zal de haalbaarheid van het concept toetsen door middel van interactieve werksessies met bewoners, experts, architecten en lokale regelgevers. Het onderzoek onderstreept hiermee de veronderstelling dat burgers zelf een actieve rol kunnen spelen bij het oplossen van woonvraagstukken.

De resultaten van dit langlopende onderzoek zullen worden gepresenteerd tijdens Future Focus, waarnaar betrokkenen en andere geïnteresseerden samen kunnen filosoferen over de resultaten van het project en vooral ook over mogelijke vervolgstappen.

https://play.gamesforcities.com/kangoeroewonen036/