05 jun 2023

Nieuws

Met Vliervelden wordt een ambitie neergezet voor de rest van Nederland


‘De rijkdom van Almere wordt weerspiegelt in de spraakmakende architectuur en stedenbouw’


En daarom reikt Kunstlinie iedere twee jaar de Architectuurprijs Almere (APA) uit. Een prijs voor het meest spraakmakende architectuur- en stedenbouwproject dat is gerealiseerd in Almere. In 2022 koos de vakjury voor een bijzonder project op een boerenerf aan de Goethelaan in Oosterwold: Vliervelden van architectenbureau KettingHuls. 

Appartementen gecombineerd met een actief boerenbedrijf. De casus Vliervelden in de organische gebiedsontwikkeling Oosterwold is uniek in Nederland: hier zijn werken in een vitaal boerenbedrijf en wonen in appartementen op harmonieuze wijze gecombineerd. Hiermee is een hechte woon-werkgemeenschap ontstaan. Echter levert landelijke wet- en regelgeving bij bestemmingsplannen nog beperkingen op voor het wonen op een boerenerf. Daarnaast is nog sprake van zogenaamde ‘hindercirkels’ waarmee rekening gehouden moeten worden nabij agrarische activiteiten.

KENNIS DELEN

Om de kennis van Vliervelden te borgen, delen en uit te breiden werd het prijzengeld van de Architectuurprijs Almere geïnvesteerd in een Kennisatelier, een nieuw concept met als doel actief zoeken naar oplossingen voor de woningnood via de mazen in de wet. De gemeente Almere en de provincie Flevoland, beleidsmedewerkers en bewoners onderzochten samen hoe een combinatie van een vitaal boerenbedrijf met extra woningen op het boerenerf toch mogelijk is en te komen tot oplossingen die leefbaar zijn.

50 deelnemers afkomstig uit gemeenten, provincies, ontwikkelaars, banken en architecten spraken samen over wat dit project zo bijzonder maakt en wat we daarvan kunnen leren voor de verbreding van boerenbedrijven met het toevoegen van wonen. Des te urgenter in een tijd waarin de tegenstelling tussen stad en platteland steeds sterker lijkt te worden, terwijl een verweving veel meer vanzelfsprekend zou moeten zijn. Stad en land hebben elkaar immers nodig.

Vliervelden laat zien dat woningbouw op het erf van een actieve boerderij leidt tot nieuwe communities en bijdraagt aan een vitaler buitengebied. Bovendien zorgt het voor inkomsten die de boer kan gebruiken voor de broodnodige verduurzaming van de landbouw en draagt het bij aan het verminderen van de woningnood.

Vliervelden in Almere Oosterwold is zo bezien een pilotproject dat laat zien dat wonen op het boerenerf veel maatschappelijke voordelen oplevert. Met het Kennisatelier wordt de koudwatervrees van overheidsinstanties geadresseerd en laten de Almeerse stadsboeren, architect, ontwikkelaar en gemeente zien wat er wel degelijk mogelijk is. Waarbij regelgeving niet per se een belemmering hoeft te zijn.

MEER INFO
Ga naar de website van De Boer als Buur voor best practices met succes- en leerfactoren


Fotografie Judith Jockel

Soortgelijk