Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Algemene Bezoekers Voorwaarden

  De Algemene Bezoekers Voorwaarden van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) zijn van toepassing. Een exemplaar van de voorwaarden is verkrijgbaar via de Ticketshop of is hier in te zien. Bij goedkeuring van de algemene voorwaarden bevestigt de bezoeker de privacyverklaring gelezen te hebben en hiermee akkoord te zijn.

  Met het bestellen van een ticket gaat de bezoeker ook akkoord met de privacyverklaring, de actuele huisregels.

 • Privacyverklaring

  Dit is de privacyverklaring van Kunstlinie. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten je hebt als wij jouw persoonsgegevens verwerken.

  1. Wie zijn wij?
   Wij zijn Stichting Almeerse Theaters en handelen ook onder de naam Kunstlinie. We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 39084428 en ons fiscaal nummer is 812662489. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je een e-mail sturen aan info@kunstlinie.nl.
  2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
   Kunstlinie verwerkt je persoonsgegevens om je een optimaal bezoek aan de theaterzalen, Kunsthal, horeca of educatieve ruimtes te bezorgen. In de week voorafgaand aan je theaterbezoek ontvang je in veel gevallen bijvoorbeeld een servicemail met informatie over je bezoek. In het geval van een annulering van een activiteit informeren wij je per e-mail en waar mogelijk telefonisch. Daarnaast verwerken wij je persoonsgegevens indien je je hebt aangemeld voor een van de nieuwsbrieven van Kunstlinie en/of voor ontvangst van specifieke aanbiedingen. Klik hier om je aan te melden melden en voor meer informatie over onze nieuwsbrieven.
  3. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?
   Kunstlinie verwerkt de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en informatie over de nieuwsbrieven die je wilt ontvangen. Voorts verwerkt Kunstlinie overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere onder punt 2 genoemde verwerkingsdoelen. Kunstlinie verkrijgt je persoonsgegevens omdat je deze zelf met ons deelt wanneer je een toegangsbewijs koopt. Alleen je e-mailadres is hierin verplicht. Aan de balie kun je anoniem, zonder verwerking van persoonsgegevens, een toegangsbewijs kopen. Klik hier voor de openingstijden van onze Ticketshop.
  4. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?
   Als Kunstlinie mogen wij alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Een dergelijke reden heet een grondslag. De grondslagen zijn vermeld in artikel 6 AVG. De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Kunstlinie met je sluit en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Kunstlinie en van haar klanten en derden. Voor het verzenden van de nieuwbrieven en het plaatsen van cookies vraagt Kunstlinie je toestemming en is gebruik van persoonsgegevens om die reden toegestaan. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Afmelden voor de nieuwsbrieven van Kunstlinie kan eenvoudig en direct via een link onderaan de nieuwsbrief.
  5. Delen wij jouw gegevens met derden?
   Kunstlinie deelt je persoonsgegevens niet met derden tenzij Kunstlinie daartoe verplicht is op grond van de wet. Uitzondering hierop is dat Kunstlinie persoonsgegevens kan delen met door Kunstlinie ingeschakelde derden. Dit zal dan geschieden ten behoeve van de realisatie van één van de onder punt 2 genoemde verwerkingsdoelen, in welk geval die derden zullen optreden als verwerker onder verantwoordelijkheid van Kunstlinie. Kunstlinie sluit met verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Daarin bedingt Kunstlinie dat de verwerker de persoonsgegevens uitsluitend zal gebruiken in opdracht van Kunstlinie en in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en dus niet voor eigen commerciële doeleinden van de verwerker. Kunstlinie heeft verwerkersovereenkomsten met onder meer: MailChimp, Ticketmatic, Ticketworks marketing, Eagerly en Google Analytics.
  6. Geven wij persoonsgegevens door buiten de Europese Unie?
   Je persoonsgegevens worden door Kunstlinie in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien verwerking buiten de Europese Unie plaatsvindt, zal Kunstlinie dat in overeenstemming doen met de eisen voortvloeiende uit de AVG.
  7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
   Kunstlinie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder punt 2 genoemde doeleinden. Dat betekent dat wij jouw gegevens gedurende het theaterseizoen bewaren. Als je aangeeft dat je nieuwsbrieven en/of aanbiedingen wilt ontvangen, bewaren wij jouw gegevens zolang je daarvoor aangemeld bent.
  8. Hoe beschermen wij persoonsgegevens?
   Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen, zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
  9. Welke regels gelden er rondom cookies?
   Voor cookies verwijzen wij je graag naar onze cookie pagina.
  10. Wat kun je verwachten qua links naar andere websites?
   Op onze website kunnen links naar de websites van andere aanbieders of contenthouders opgenomen zijn. Aangezien Kunstlinie geen invloed heeft op deze websites, adviseren we de bezoeker ook daar de beschikbare informatie over privacybescherming op te vragen. Kunstlinie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen.
  11. Wat zijn je rechten?
   Je hebt het recht om Kunstlinie te verzoeken om inzage in je gegevens. Je persoonlijke gegevens inzien kan ook in de Mijn Kunstlinie omgeving. Als de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Kunstlinie te verzoeken de gegevens te wissen. Voor zover de verwerking is gebaseerd op je toestemming, heb je te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Indien je gebruik wilt maken van je hiervoor genoemde rechten kun je contact opnemen met Kunstlinie per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Kunstlinie neemt een besluit over je verzoek binnen vier weken.
  12. Autoriteit Persoonsgegevens
   Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl
  13. Wijzigingen
   Kunstlinie behoudt zich het recht voor te allen tijde dit privacy statement te wijzigen overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren je dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren. Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 25-3-2022.
  14. Contact
   Indien je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy verklaring, de verwerking van je persoonsgegevens of het gebruik maken van de hierboven genoemde rechten, kun je contact opnemen met Kunstlinie via:

  Kunstlinie
  Postadres: Postbus 1519, 1300 BM Almere
  Bezoekadres: Esplanade 10, 1315 TA Almere
  info@kunstlinie.nl